banner16

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op de pijlers People, Planet en Prosperity. Dat klinkt tegenwoordig als muziek in de oren. Bij Alferink spelen deze aspecten echter al vanaf de oprichting in 1975 een belangrijke rol. Fatsoen, respect, verantwoording, naleving van regelgeving, transparantie en aandacht voor alle belanghebbenden zijn vaste waarden waaraan wij ons dagelijks confirmeren.

People

Verantwoordelijkheid voor mens en maatschappij: invullen met goed en sociaal werkgeverschap en met ondersteuning van goede doelen, sport en cultuur.

Planet

Verantwoord omgaan met en respect voor ons milieu: inzet van duurzame productie- en transportmiddelen. Optimalisatie van productie door minder grondstoffen te gebruiken, het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren (CO2 voetprint), afval te scheiden en maximaal te recyclen. Klanten wijzen op het verschil tussen energie gebruik en verbruik.

Prosperity

Naast de noodzaak om economische winst te halen betrekken wij ook de maatschappelijke winst in onze overwegingen om doelstellingen te bereiken.